Styrelsen

Ordförande:
Ingegerd Grönberg
ingegerdgronberg@gmail.com
076-32148 13

Vice ordförande:
Bibbi Norén
bibbi.noren@yahoo.se
073-835 94 09

Sekreterare:
Birgitta Warmark
birgitta.warmark@gmail.com
076-645 35 57

Kassör:
Monica Warmark
monica.warmark@gmail.com
070-6614709

Ledamot:
Gunvor Brissman
0504-21127 070-3667716
gunvor.brissman@gmail.com

Suppleanter:
Thorbjörn Wallin, Eva Werner, Monica Lind, Lena Magnusson

Revisorer:
Jonny Thim, Marita Jakobsson

Revisorssuppleant:
Sonja Gustavsson

Materialförvaltare:
Thorbjörn Wallin

Köksvärdar:
Solweig Holmgren tel. 073-926 84 55, Ulla Tandoc tel. 070-524 15 12

Bibliotekarier:
Agneta Persson, Teresia Sabo, Eivor Nilhammer, Lars Nilhammer

Lotteriansvariga:
Gunvor Brissman, Bibbi Norén, Birgitta Eriksson, Gunnel Thim

Resekommitté:
Solbritt Olsson, Eva Werner, Eva Lersten

Trädgårdsringar:
Bibbi Norén, Gunvor Brissman

Medlemsansvarig:
Margareta Dahlin tel. 070-565 61 43, dahlin22@outlook.com

Hemsidan www.skaraborgskretsen.se:
Erik Boij

ProgramBladet:
Linnéa Gabrielsson linnea.gabrielsson@live.se

STA Skaraborgskretsens Bank konto 5189-3519    Swish –  123 084 91 09