Samköp

Som alla förstår och vet så gör vi som förening ingen vinst på hanteringen, allt är frivilligt arbete. Vi ser det som medlemsnytta.
Beställning görs senast den 31 januari till Ingegerd Grönberg:
ingegerdgronberg@gmail.com, 076-321 48 13 gärna sms.

Torv grov ogödslad 300 L 90:-
Såjord 50 L 40:-
Plantjord 50 L 30:-
Urnjord 50 L 50:-
Täckbark 50 L 30:-
Barkmull 50 L 30:-
Kogödsel 50 L 30:-
Hönsgödsel 15 L 65:-
Lecakulor 8-14mm 40 L 80:-

Tyvärr har vi ej möjlighet att erbjuda torvblock och benmjöl i år. Företaget vi vanligtvis
beställer av har inte kunnat producera torvblock under 2022 och vi har inte lyckats hitta
annan leverantör som kan ge ett lika fördelaktigt pris. Förhoppningen är att återigen kunna erbjuda torvblock och benmjöl 2024. P.g.a. detta har vi valt att lägga till såjord och lecakulor till ett fördelaktigt pris.

Hämtningsdagar:
Söndag 26 mars kl. 13.00-16.00
Lördag 1 april kl. 10.00-15.00
Tisdag 4 april kl. 16.00-19.00
Plats: Lantmännen i Kvänum, Skaragatan 19

Var vänlig respektera hämtningstiderna, under övrig tid är området stängt.
Beställningen är gällande. Icke uthämtad beställning debiteras med fullt pris.
För frågor om hämtning, överskott osv. kontakta Ingegerd