Styrelsen

Ordförande:
Anita Boij
anita@boij.net
070-842 15 14

Vice ordförande:
Bibbi Norén
bibbi.noren@yahoo.se
073-835 94 09

Sekreterare:
Birgitta Warmark
birgitta.warmark@gmail.com
076-645 35 57

Kassör:
Monica Warmark
monica.warmark@gmail.com
070-6614709

Ledamot:
Eva Werner
eva.monica.werner@gmail.com
076-0614108

Suppleanter:
Thorbjörn Wallin,  Morgan Sjöberg, Jenny Larsdotter Nilsson och Henric Nyström

Revisorer:
Jonny Thim, Marita Jakobsson

Revisorssuppleant:
Anette Lundqvist


Ansvariga för:

Biblioteket och försäljning:
Agneta Persson, Birgitta Karlström, Gun-Britt Andreasson och Kicki Bäck Nielsen

Kallande av föreläsare:
Eva Werner och Barbro Lilja Brattgård

Kök:
Hans Thomsson och Inger Johansson

Ljud och Bild:
Erik Boij, Daniel Dagobert och Thorbjörn Wallin

Lotterier:
Nina Ahlberg, Lennart Johansson, Birgitta Eriksson och Daniel Dagobert

Material:
Thorbjörn Wallin

Medlemsregister:
Margareta Dahlin tel. 070-565 61 43, dahlin22@outlook.com

Resor:
Eva Werner, Gunilla Johansson och Eva Lersten

Samköp:
Henric Nyström

Trädgårdsringar:
Bibbi Norén och Eva-Lisa Leijon

Webbsida: www.skaraborgskretsen.se:
Erik Boij

Öppna trädgårdar:
Thorbjörn Wallin och Kicki Bäck Nielsen


Valberedning:
Agneta Persson, Gunnel Thim och Maria Thordarson


Bankgiro: 5189-3519
Swish: 123 084 91 09