Bibliotek

Välkomna till STA – Skaraborgskretsens bibliotek
I samband med våra möten kan du passa på att låna böcker. En lånad bok förväntas återlämnas vid nästa möte.
Du hittar biblioteket en trappa ned i församlingshemmet och är öppet från kl. 18 mötesdagarna.

Har Du svårt att besöka biblioteket kan Du få hjälp att hämta böcker. Fyll i ett formulär med boktitel och namn och lämna till någon i biblioteksgruppen.
Nedan finns länkar till boklistan med 3 olika sorteringar 

Boktitel           Författarer           Grupp

Nyhet
Du som medlem kan nu förbeställa bok/böcker genom e-post eller ringa till någon ansvarig för biblioteket. Boken registreras och lämnas till beställaren vid avtalad tid.
Teresia Sabo
Kerstin Ljungkvist  073-6851217    kerstinljungkvist@hotmail.com
Monica Warmark Olausson 070-6614709 monica.warmark@gmail.com
Agneta Persson 0510-62918  apersson@se.tiauto.com