Program

Välkommen till våra månadsträffar i församlingshemmet i Varnhem. Föredrag börjar normalt kl 19.00.

Församlingshemmet i Varnhem

Församlingshemmet i Varnhem

Lokalen är tillgänglig från kl 18.00 tid finns då till boklån och inköp.


MÅNADSMÖTENA INSTÄLLDA TILLSVIDARE

På grund av oro för Coronaviruset så väljer vi att ställa in kommande månadsmöten. Ett tråkigt men nödvändigt beslut.

Styrelsen för Skaraborgskretsen


Iris reichenbachii
Iris reichenbachii