Program

Välkommen till våra månadsträffar i församlingshemmet i Varnhem. Föredrag börjar normalt kl 19.00.

Församlingshemmet i Varnhem

Församlingshemmet i Varnhem

Lokalen är tillgänglig från kl 18.00 tid finns då till boklån och inköp.


MÅNADSMÖTET 27 MARS 2020 INSTÄLLT

På grund av oro för Coronaviruset så väljer vi att ställa in kommande månadsmöte. Ett tråkigt men nödvändigt beslut. Vi hoppas att vi kan få lyssna till Birgitta H Olsson en annan gång.

Styrelsen för Skaraborgskretsen


Fredag  24 april kl 19:00 INSTÄLLT

Sara Brenne
Ett år i Nyhagens Trädgård
Växtförsäljning.


Iris reichenbachii
Iris reichenbachii