Program

Välkommen till våra månadsträffar i församlingshemmet i Varnhem. Föredrag börjar normalt kl 19.00.

Församlingshemmet i Varnhem

Församlingshemmet i Varnhem

Lokalen är tillgänglig från kl 18.00 tid finns då till boklån och inköp.


Fredagen 29 Mars kl 19:00

Håkan Stenström
Om Hepatica, Cypripedium, m.fl.
Växtförsäljning.


Fredagen 26 April kl 19:00

Bengt Karlsson, ordförande Svenska Rhododenronsällskapet
Om Rhododendron
Växtförsäljning


Lördag 11 Maj kl 11:00 – 13:00

Växtauktion
Mästers Plantskola, Götene
Ta gärna med både växter och en vän.


Program 2018-2019

Iris reichenbachii

Iris reichenbachii