Program

Välkommen till våra månadsträffar i församlingshemmet i Varnhem. Föredrag börjar normalt kl 19.00.

Församlingshemmet i Varnhem

Församlingshemmet i Varnhem

Lokalen är tillgänglig från kl 18.00 tid finns då till boklån och inköp.


Fredag  28 februari kl 19:00

Årsmöte
Smörgåstårta. Ta gärna med egna bilder, c:a 10min per person.


Fredag  27 mars kl 19:00

Birgitta H Olsson
Drabbad av trädgård.
Eventuell växtförsäljning.


Fredag  24 april kl 19:00

Sara Brenne
Ett år i Nyhagens Trädgård
Växtförsäljning.


Program 2019-2020

Iris reichenbachii
Iris reichenbachii