Medlem

Du måste vara medlem i riksföreningen STA – Sällskapet Trädgårdsamatörerna för att kunna vara medlem i Skaraborgskretsen.

Du får som medlem:

Tillgång till vårt program (föreläsningar, kurser, resor…)
Tidningen Trädgårdsamatören 4 ggr/år
Möjlighet att beställa från STA:s frölista
Delta i riksmötet
Rabatter på plantskolor
Medlemsavgiften är för närvarande 325 kr (250 till STA + 75 till kretsen). Medlemskapet gäller påföljande 12-månadersperiod.

Ansök om medlemskap via webben

sta log