Styrelsen

Ordförande:
Anita Boij
anita@boij.net
070-842 15 14

Vice ordförande:
Bibbi Norén
bibbi.noren@yahoo.se
073-835 94 09

Sekreterare:
Birgitta Warmark
birgitta.warmark@gmail.com
076-645 35 57

Kassör:
Monica Warmark
monica.warmark@gmail.com
070-6614709

Ledamot:
Eva Werner
eva.monica.werner@gmail.com
076-0614108

Suppleanter:
Thorbjörn Wallin,  Lena Magnusson, Jenny Larsdotter-Nilsson och Henric Nyström

Revisorer:
Jonny Thim, Marita Jakobsson

Revisorssuppleant:
Anette Lundqvist

Materialförvaltare:
Thorbjörn Wallin

Köksvärdar:
Hans Thomsson och Inger Johansson

Bibliotekarier:
Agneta Persson, Ingemar Wallin, Eivor Nilhammer och Birgitta Karlström

Lotteriansvariga:
Nina Ahlberg, Lennart Johansson, Birgitta Eriksson och Lena Magnusson

Resekommitté:
Eva Werner, Gunilla Johansson och Eva Lersten

Trädgårdsringar:
Bibbi Norén och Eva-Lisa Leijon

Medlemsansvarig:
Margareta Dahlin tel. 070-565 61 43, dahlin22@outlook.com

Hemsidan www.skaraborgskretsen.se:
Erik Boij

ProgramBladet:
– vakant

Valberedning
Margareta Johansson, Annica Nording och Agneta Persson

STA Skaraborgskretsens Bank konto 5189-3519    Swish –  123 084 91 09