Program

Välkommen till våra månadsträffar i församlingshemmet i Varnhem.
Föredrag börjar normalt kl 19.00.
Lokalen är tillgänglig från kl 18.00 tid finns då till boklån och inköp.

Kommande evenemang