Program

Välkommen till våra månadsträffar i församlingshemmet i Varnhem.
Föredraget börjar kl 19.00. Det blir också fika och växtlotteri.
Lokalen är öppen från kl 18.00.
Då finns tid att köpa lotter och trädgårdstillbehör samt att låna böcker.

Kommande evenemang