Välkomna

Trädgårdsamatörerna, Skaraborgskretsen


Aktuellt

Västsvenska kretsarnas växtmarknad
söndag 21 augusti kl. 12:00 – 14:00

Välkomna, läs mer här —>>

Öppna trädgårdar


Söndagen den 11 september
kl. 13.00 – 17.00

Två trädgårdar
Margareta Dahlin
Adress: Broddetorpsvägen 22, Varnhem
Telefonnummer: 070-565 61 43
Välplanerad, stor och vintergrön trädgård där barrväxter och ljung
utgör stommen i ena delen av trädgården och den andra delen är ett woodland.
Lite sent i odlingssäsongen men vi hoppas höstljungen har kommit igång med
blomningen och att vårljung och barrväxter börjat mogna inför vintern. Woodlandet
har börjat hösta och kanske har en del lövträd fått granna färger. Välkomna!


Ingegerd och Mats Grönberg
Adress: Kyrkbyn 2, Kvänum
Telefonnummer: 076-321 48 13
På nästan 3000 m2 samsas hundratals olika rhododendronarter och hybrider, många
ovanliga träd, blommande Cornus och magnolior. Upphöjda torvpartier med ljung och
barrväxter. Berg i dagen, damm och litet vattenfall. Mycket samlarväxter.


Resor finns också planerade för sommaren och kommer att presenteras närmare i Programbladet för 2022-2023.

13/8 Resa till Tommy Ahnby samt Roland Gustavssons trädgård. Lunch på Torreby slott.
Anmälan till de två dagsresorna senast 2 veckor innan respektive resa till e.lersten@gmail.com tel: 0705454298. 

Styrelsen Skaraborgs Trädgårdsamatörer

Styrelsen STA Skaraborg