Popup-trädgård hos Kerstin Petersen, Näsduksträd.

Banvägen 1 Banvägen 1, Skövde, Sverige

Nu blommar Kerstins fantastiska näsduksträd! På vägen till besöksträdgårdarna (se tidigare information) har du nu möjlighet att poppa in och beskåda trädet mitt i Kerstins storprojekt ¨gräsmattan-bort¨.

Resa till Värnamotrakten

Lördagen den 9 september 2023 Först besöker vi Jacky Thang som har två trädgårdar med 100 m emellan inne i Värnamo. Den ena är ganska nyanlagd och där finns bl.a. mängder av Japanska lönnar och Heuchera. Den andra är mer uppvuxen med stora träd, växthus, smala gångar mellan perennerna och många olika sorters gräs. Lunch på […]